Ružomberok čaká na spasenie

Vo Váhu ešte veľa vody pretečie, kým sa prvý krát prejdeme po diaľnici z Bratislavy do Košíc
neprerušene. To je fakt, ktorý platí od dôb spred roku 1972 kedy sa s výstavbou začalo.

Ťažko sa verí mne, človeku stále pod tridsať, že plány s modernou cestou spájajúcou dve naše
najvýznamnejšie mestá sa realizujú už skoro päť desaťročí. Stále však bije do očí, že k nám ešte
prísť nestihla. Spýtať by sme sa mali okolitých miest, ak si ešte pamätajú, aké to bolo kým u nich
diaľnica ešte nebola a aké to bolo po tom, čo prišla.

Mesto Ružomberok je obeťou svojej polohy a popritom by z nej môhlo najviac ťažiť. Spájame
východ zo západom, sever s juhom a tak každý kto cestuje týmto smerom sa nášmu mestu len s
ťažkosťami vyhne. Pritom keď sa k celému tomuto objemu pridajú miestni, človek je rád, že mu
cesta domov naprieč mestom trvá “len” hodinu. Ochromená je Žilinská cesta zo západu,
Tatranská cesta z východu, Bystrická cesta zo severu a ani cesta z Kubína do Ružomberka na
tom nieje inak. Chudák Černovec či Belopotočan, čo si potrebuje skočiť do mesta len po nejakú
drobnosť, ktorú v obci nekúpi či nedostane. Veď to všetci poznáme.
Pritom za ideálnych podmienok, ak by diaľničné spojenie bolo vytvorené, by sa každý kto sa
nemá prečo dostať do Ružomberka do neho ani nedostal. Naviac mnohé nezastavané územia by
mohli poslúžiť ako nový domov pre firmy predávajúce na 4 svetové strany. Ružoberčania by
dostali nové zamestnania a my zvyšní by sme sa mestom prešli aspoň bez zbytočných vrások
dýchajúc výpary ťažkej techniky. V doprave by sme boli srdcom Slovenska a nie jeho tŕňom.

Oživiť by sa okrem obchodu mal aj turizumus. Malinô Brdo by lákalo viac turistov a aj kúpele či
aquaparky píšúce svoju históriu v tesnej blízkosti nášho mesta by boli viac dostupné.
S veľkou radosťou som prijal správu o znovu-razení tunela Čebrať. Je nutné však poznamenať, že
história nás naučila začaté procesy nebrať hneď ako dokončené či isté. Je to boj a ak si
nepomôžeme my ľuďia, ktorým na našom meste záleží, s istotou prehráme. Verím ale, že boja sa
chopili správni ľudia. A nám občanom ostáva (a mala by byť povinnosťou) ich podpora.


Uverejnené v Ružomberskom Hlase 21//9/18 – originál sken TU