História mojej rodiny

Naša rodina pochádza z Donovalov-Španej doliny, kde sa naši predkovia usídlili predovšetkým kvôli práci. Medzi členov našej rodiny môžem hrdo spomenúť najmä Tichomíra Milkina (1864 – 1920), vl.menom Jána Donovala, ktorý ako katolícky kňaz bol autor subjektívnej lyriky, vlasteneckej i náboženskej poézie. Za kňaza vyštudoval v Ostrihome po absolvovaní gymnázia v Banskej Bystrici. Bol bratom môjho pra-pra starého otca. Pedagóg a včelár Augustín Mydlo (1882 – 1964) bol organizátorom kultúrno-spoločenského a športového života. Pôsobil ako učiteľ v Banskej Bystrici, kde založil a viedol spevokol a ochotnícke divadlo. Rovnako však spomenúť musím aj môjho prastarého otca Viktora Mydlu (1895 – 1978), ktorého sochárske diela nám v Ružomberku robia stále spoločnosť. Viktor Mydlo tvoril diela predovšetkým z pálenej hliny a jeho majtrovstvu sa naučil v Bratislave v pôsobil v bratislavskej dieľni A. Rigeleho. Neskôr bol mnohokrát ocenený a jeho vernisáže boli častými v Liptovskom múzeu hneď vedľa galérie jeho osobného priateľa Ludovíta Fullu. Môj starý otec Oldrich Mydlo (1929 – 2015) bol typografom, grafikom, publicistom a neskôr športovým funkcionárom MFK Ružomberok. Začínal ako mladý v kníhtlačiarni, kde zotrval až do dôchodku. Jeho brat, Artúr Mydlo, bol známy predovšetkým ako podnikový riaditeľ Bavlnárskych Závodov v Ružomberku. Významný ekonóm sa postaral o mnohé zlepšenia vo vtedajšom podniku, ktoré viedli aj k zmenám v našom meste. Za zmienku stojí vybudovanie sídliska Kľačno, nádrže Hrabovo, ktorej turbíny pomáhali chodu strojov v blízko ležiacich závodoch. Ku sklonku svojho života písal aj knihu, ktorá však pre jeho predčasnú smrť nikdy neuzrela svetlo sveta.

Z mladšej generácie musím spomenúť akademicého maliara Svetozára Mydlu, ktorý bol mnohokrát ocenený ako významný predstaviteľ tohto druhu umenia na Slovensku. Ilustroval tiež aj početné knihy Daniela Heviera a iných. Lubomír Longauer (1948) je vysokoškolským pedagógom a grafikom a čestným členom Združenia Bienále Brno. Od roku 1999 je prorektorom Katedry grafického designu na VŠVU. Marián Mydlo, publicista, novinár a sposovateľ, pôsobil dlhé roky na cestách naprieč Európou, Áziou, Afrikou a Južnou Amerikou. Bol špecialistom na bavlnu a jeho zážitky spísal do niekoľkých diel, predovšetkým do publikácie Vždy som sa vrátil domov. Stále aktívny vo svojom diele je aj členom a tajomníkom Spolku Ružomberských spisovateľov.

 

Zdroj: TU